604-946-6622 [email protected]

ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾਨ

ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ:

 1. ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡੋ
 2. ਆਪਣੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ
 3. ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ
 4. ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। 
  • ਤੁਰੰਤ ਸਾਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਲਈ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਭ
  • ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੂਜੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 

   
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ
ਤਾਮਾਰਾ ਵੀਚ

ਪੀ: 604-946-6622 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। 367
ਈ: [email protected]

 

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। - ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਈਲੇਨ ਬਲਿਸ

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ