604-946-6622 [email protected]

ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ:

ਇਸ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਲਾਭ:

 1. ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਤ
 2. ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਮਾਰਟ ਤੋਹਫ਼ਾ
 3. ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚਤਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਓ
  • ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਸਮਾਰਟ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। 
  • ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਲਾਭ ਨੂੰ 0% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
  • ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਬਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
  • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 

   
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ
ਤਾਮਾਰਾ ਵੀਚ

ਪੀ: 604-946-6622 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। 367
ਈ: [email protected]

 

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। - ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਈਲੇਨ ਬਲਿਸ

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ