ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ।

ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਗਾਈਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ!

ਖੋਜੋ 11 ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ਼ ਵਿਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਢਾਲਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਘੱਟ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ।

<!-- Begin Constant Contact Active Forms --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script> var _ctct_m = "5dba0730e40772dda5342ea289c4984a"; </script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script id="signupScript" src="//static.ctctcdn.com/js/signup-form-widget/current/signup-form-widget.min.js" async defer></script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Constant Contact Active Forms --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Begin Constant Contact Inline Form Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><div class="ctct-inline-form" data-form-id="4ae9e6c9-87fa-4662-bf40-e3cb2cc3f503"><input data-id="url:input" type="hidden" name="url" value="https://reachdevelopment.org/programs/reach-choices-positive-behavior-support-2/"></div><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- End Constant Contact Inline Form Code --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->
<script><!-- [et_pb_line_break_holder] -->document.getElementsByClassName("ctct-form-button").onclick = function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] --> window.location.href = "https://reachdevelopment.org/programs/reach-choices-positive-behavior-support-2/";<!-- [et_pb_line_break_holder] -->};<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖਾ ਅਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕਣਾ, ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ। 

ਸੰਕੇਤ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾਹਿਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਘਰ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੈਣ-ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਣਾ, ਚੀਕਣਾ
 • ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
 • ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ
 • ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੱਤ ਮਾਰਨਾ, ਕੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕੁੱਟਣਾ।
 • ਗੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ
 • ਮਾੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਸਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੁਨਰ
 • ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ
 • ਸਵੈ-ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ! ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਲਪ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਲੌਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਹਾਰ ਵਿਗਿਆਨ (ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ) ਦੀ ਠੋਸ ਸਮਝ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੱਚੇ (ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ) ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।

<a class="grey btn_r" title="ABA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਰੋਸ਼ਰ 2016 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ" href="http://bit.ly/2MHRkPr" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img class="float-left" src="https://reachdevelopment.org//wp-content/uploads/2017/10/Arrow32_g.png" width="19px" />ਚੋਣ ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ</a>
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁਨਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ?
 • ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖੇਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ?
 • ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾਹਰ? ਅਾੳੁ ਗੱਲ ਕਰੀੲੇ.

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੈਮਿਲ ਨੇਦਰਟਨ ਕੈਮਿਲ ਨੇਦਰਟਨ (ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ)
ਈ: [email protected]
ਪੀ: 604.946.6622 ਐਕਸਟ 302

12 + 13 =

ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੇਲਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ।

ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਲਬਧ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ:
 • ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮਰਥਨ: ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ
 • ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ
 • ਲਿੰਗਕਤਾ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਨਿਦਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ
 • Demystification: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ
 • ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
 • ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਵਿਹਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ
 • ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ

ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ

PBS ਮਾਪੇ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

PBS ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ

ਸਾਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰ, ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਹਾਣੀਆਂ

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ