604-946-6622 [email protected]

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰੋਤ

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸੱਚੇ, ਵਰਚੁਅਲ ਸਰੋਤ। ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। REACH ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਖਾਸ ਤਸ਼ਖ਼ੀਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

 

 

 

ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰੋਤ

ਬਾਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ

ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 'ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ' ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ: ਸਮਰ ਕੈਂਪ, ਬੇਬੀਸਿਟਰ, ਸਕੂਲ (ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ) ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸੌਣ ਜਾਂ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, REACH ਨੇ ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਲੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਰਨ ਯੋਗ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ।

ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਟੈਮਪਲੇਟ

ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰੋਤ - ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ